Verktyg som underlättar

Länge letade jag efter bra verktyg för att underlätta ledarskapsutveckling samt strategigenomföranden. Jag hamnade allt som oftast i svulstiga amerikanska system präglade av en managementpornografisk kultur. Massor av funktionalitet, men för invecklat, svulstigt och svårt för att använda i praktiken. Jag har genom åren identifierat och utvecklat ett antal verktyg som jag numera erbjuder mina kunder.

Verktyg som jag ägnat mycket möda åt att hitta för att tillgodose de krav som jag har på ett bra och användarvänligt digitalt verktyg. Som vanligt är det inte mjukvaran som avgör resultatet/effekten utan hur man implementerar, använder och förvaltar den i organisationen.

Till skillnad från andra konsulter som eventuellt lovar guld och gröna skogar kommer jag vara noga med att påpeka precis vad som kommer att krävas av er som organisation för att krama ur den där åtråvärda effekten ur verktyget. Det handlar så mycket mer om det mänskliga beteendet än själva mjukvaran.

Jag hjälper er med att komma igång med både verktyg och implementering i jakten på effektmålet.

Verktyg

1. Strategibarometern – tar temperaturen på ditt strategigenomförande

Ett enkelt enkätverktyg för att ta temperaturen på dina viktigaste strategigenomföranden. Hur ser kunskapen, attityden och förutsättningarna ut för dina utvalda målgrupper i relation till den beslutade strategin? Går den framåt? Var fungerar det? Var fungerar det inte? Ett verktyg för att upptäcka både styrkor och svagheter i ditt strategigenomförande. Allt för att kunna ta välgrundade beslut gällande förbättringsaktiviteter för att leda din strategi i mål.

2. Ledarskapscentrums verktyg kring motivation, mål och team

Det har länge rått brist på mätsäkra instrument som mäter motivation och engagemang hos medarbetare. Ledarskapscentrum har därför under ett antal år utvecklat och validerat instrumenten CAR-Q och GS30 för att täppa till denna lucka. Nyligen lanserades också ett verktyg Team-pro som gör en behovsinventering i ditt team. Jag är certifierad och van användare av samtliga verktyg.
Läs mer på Ledarskapscentrum

3. Hubbster – kickstartar dina strategigenomföranden

Jag sökte länge med ljus och lykta innan jag hittade Hubbster. Ett verktyg att för effektiv strategiaktivering som hade det jag letade efter. I Sverige dessutom. Enkelhet, användarvänlighet och som byggde på involvering. Jag bugade och bockade och är numera en stolt leverantör och användare av detta verktyg.
Läs mer på Hubbster