Vill du bli bättre på att skapa effektiva team?

Arbete i grupp, ett nödvändigt ont eller något att se fram emot? Är ni ett effektivt team eller är där saker som gnisslar? Vi vet att det är mycket som kan gå fel i grupper, det är till exempel väldigt vanligt att man har olika bild av vad målet med gruppen är. Och hur man ska ta sig dit. Enligt en stor studie hade 90% av ledningsgrupperna svårt att säga vilka som faktiskt ingick i ledningsgruppen. Kort sagt, det finns många utmaningar med grupper vad det gäller goda prestationer och välmående.

Grupper som får ihop det, de är å andra sidan väldigt framgångsrika och där trivs medarbetarna så bra att de till och med verkar hålla sig friskare. Hm, det vore onekligen bra om fler grupper lyckades. Därför lanserar vi vårt Teamkoncept, ”Bli ett effektivt team – 6 månader till framgång”. Vi har tagit fasta på det som den etablerade teamforskningen visar ger effekt på såväl motivation, välmående, prestation och resultat för din grupp.

Men först och främst är du välkommen till ”Teamdagen i Malmö”
Som en försmak på hur det känns att jobba i ett framgångsrikt gäng så vill vi bjuda in dig (och helst hela din grupp) till en halvdag där ni praktiskt provar på övningar (inte bara lyssnar utan faktiskt göra) och att applicera kunskap från teamforskningen i ert teamarbete.

Vi har satt ett lågt pris för att du ska kunna komma med din arbetsgrupp och få en gemensam upplevelse. Halvdagen ägnas åt hur du kan bli bättre på skapa mer effektiva team genom:

  1. Engagerande och tydliga mål
  2. Bättre samarbeten
  3. Samsyn på arbetsklimat
  4. Utveckling i vardagen
  5. En grym uppföljning
  6. Ökat gemensamt ansvar

Vill du vara med? Mer information och hur du anmäler dig här:
Var: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Västra hamnen i Malmö
När: 12 mars klockan 13-16
Kostnad per person: 995:- ex moms (kaffe och inspiration ingår)
Anmäler dig gör du via denna länk!

Vi som håller i ”Teamdagen i Malmö

Per-Erik Persson

Är humanisten som tror på meningsfulla arbetsplatser. Han har i många år tränat allt från läkare, förskolepedagoger, ingenjörer och banktjänstemän i ledarskap och kommunikation, för enligt Per-Erik så om vi misslyckas med att samarbeta ja då misslyckas vi i förlängningen med att ta gemensamt ansvar för framtiden. Du kan höra hans blekingska stämma http://onlinefolket.resultify.se/episodes/per-erik-persson-managementkonsult/ där han delar sin syn på kommunikation och vad han lärt sig av att ha en mamma från Colombia. Han driver Motiv Management där han hjälper företag genom att stötta deras ledare och team att jobba mot gemensamma mål.

Johan Book
Johan Book
Johan Book driver Motivationsbyrån och är medie- och kommunikationsvetare (inriktning organisation och ledarskap) i grunden och har de senaste femton åren arbetat och fokuserat på att utveckla både chefer och team och därmed öka organisationers förmåga att gå från strategiskt beslut till uppnådd effekt. Med sin långa erfarenhet av ledarskaps- och teamutveckling är han en flitigt anlitad rådgivare, föreläsare och utbildare i ämnet. Han lägger stor vikt vid ett gott ledarskap, tilltro och ansvar till medarbetare, goda prestationer och en kontinuerlig uppföljning och återkoppling.

Lyssna på Johans medverkande i podden Health for Wealth samt Säljpodden eller läs Sveriges kommunikatörers intervju med Johan kring framgångsrika strategigenomföranden

Hjärtligt välkommen till ”Teamdagen i Malmö ”!

/Johan och Per-Erik 🙂