CHEF! SJU VETENSKAPLIGA ARGUMENT FÖR ATT UTVECKLA DIN KOMMUNIKATIVA FÖRMÅGA

Korrelationen mellan chefens kommunikativa förmåga och deras medarbetares engagemang, prestation OCH ekonomiska resultat är väldigt stark. Det innefattar beteenden som att strukturera, utveckla, interagera och representera din avdelning och dina medarbetare. Sju vetenskapliga argument för att utveckla din kommunikativa förmåga: 1. Effektiv kommunikation anses alltid som nummer ett när medarbetare rankar sina chefer gällande att vara en effektiv ledare.(1) 2. I en …

Motivationsbyrån släpper årets bästa julkalender. Till chefer. För medarbetare.

Världens starkaste arbetspsykologiforskning kring motivation och målprogress nerkokad till 24 ledarskapsbeteenden. Så lätt. Så enkelt. Bara att börja applicera. Mer motiverade medarbetare, bättre prestationer och ökat ekonomiskt resultat ligger i potten. Här har du en högupplöst pdf. Bara att skriva ut och sätta upp på väggen, tryck bara på länken: julkalender 2016 Årets julkalender är sprungen ur forskningsteorierna ”self determination theory” …

Tio ledarskapsbeteenden som skiljer fantastiska chefer från medelmåttor!

Chefer och ledarskap, alltid på tapeten. Av olika anledningar. Just nu tyvärr av anledningen att ledarskapet i Sverige blir sämre och sämre. Medarbetarna blir mindre och mindre motiverade. Förtroendet för ledningsgrupperna är i botten. Tagna strategibeslut lyckas inte gå från beslut till handling och effekt. Att vara chef är inte lätt, speciellt inte när kostnadseffektivitetens (läs: besparingarnas och nedskärningarnas) vindar …