Strategigenomförande 2.0 – i Stockholm 30 mars!

Gör som bland annat IKEA, E.ON, Min Doktor, CDON, Oatly, Malmö Stad, HiQ, Skånemejerier och Green Cargo. Haka på Strategigenomförande 2.0. Nu är det dags för Stockholm! 
Strategigenomföranden 2.0 – hur du skapar medarbetare som glatt arbetar efter lagda strategier

Välkommen till en intensiv förmiddag där vi gör en djupdykning i världens starkaste arbetspsykologiforskning gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden. De viktiga människorna som ju är grunden i framgångsrika strategigenomföranden men inte alltid behandlas som det.

Oavsett hur fort vi vill att saker ska gå, hur mycket vi skulle vilja att våra chefer och medarbetare presterade, hur digitaliseringens möjligheter lockar förföriskt så är inte människor mer än, just det, människor. Och om just dem finns det en enorm kunskapskälla att ösa ur. Johan Book tar dig med på en resa genom grunden för ett gott ledarskap, goda prestationer och vad det är som gör att vissa faktiskt lyckas med sina strategigenomföranden och går från ett beslut till en uppnådd effekt.

”Forskning visar att företag med engagerade anställda har mindre sjukfrånvaro, presterar bättre och är i snitt 22 procent mer lönsamma än sina likvärdiga konkurrenter”.

Genom forskningens meta-analyser och dit kopplade teorier har vi stenkoll på vad det är som skapar motivation, frisktal, innovation, lojalitet och framgångsrika strategigenomföranden men vår förmåga att applicera den kunskapen i arbetslivet är minst sagt bristfällig. Där talar statistik sitt tydliga språk.

Eller vad sägs om:

  • 7-9 av 10 strategiska beslut misslyckas. Främsta anledning, bristande kommunikation från närmsta chef samt förtroende för ledningsgrupp
  • 5 procent av ett företags anställda förstår och kan använda dess strategi i sin arbetsvardag
  • Endast 16 % av medarbetarna är motiverade
  • Endast cirka 1 av 3 chefer uppnår en god ledarskapsstandard

*Referenser: McKinsey, Acando, Ennova, Gallup, Prosci, Harvard, Nordisk kommunikation

Det vill vi givetvis ändra på. För en sak är säker, vad det gäller hur vi ser och agerar på både ledar- och medarbetarskap så kan vi så väldigt mycket bättre. Det är själva kärnan i ”Strategigenomföranden 2.0”, öka kunskapen om framgångsrika strategigenomförande och att gå från ord till handling.

Johan Book föreläser och Communication Manager Henrik Axelsson leder workshopen mellan föreläsningarna

För att bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmående, minska stress och ta höjd för en allt fortare transformation leder Henrik Axelsson workshopen med hjälp av ett enkelt kommunikativt verktyg – de ”Kommunikativa Spelkorten” som han själv tagit fram och satt i produktion.

Kommunikativa spelkort

Korta föreläsningar varvas med diskussioner där du tillsammans med andra deltagare diskuterar hur ni på bästa sätt skulle kunna applicera och dra nytta av det vi pratar om i er egna organisation. Henrik är Communication manager och har stor erfarenhet av båda strategigenomföranden och förändringsprojekt.

Vill du vara med? Du hittar mer information och anmäler dig här:

Var: Stockholm 30 mars
Adress: Centralt
Kostnad: 1995:- ex moms
Tid: 08.30-12.00
Förtäring: Kaffe och fika ingår

Anmäler dig gör du här (klicka på länken i texten):

Frågor eller funderingar:

Kontakta Johan Book på johan.book@motivationsbyran.se eller slå en signal på 072 585 09 30.

Om oss som håller i ”Strategigenomföranden 2.0”

Henrik Axelsson
Henrik webb
Är ”Communication Manager” med många års erfarenhet av arbete med människor i fokus och dit kopplad förändringskommunikation. Han brinner för en god och genomtänkt kommunikation som banar vägen för framgångsrika transformationer och förändrade beteenden. I detta blogginlägg kan du läsa om hans arbete med kommunikation i världens äldsta aktiebolag under stark transformering. Om du vill höra hans ljuva stämma är han även med i podden ”Mina misstag”, där han pratar om vikten av en bra förankring. Även hans ”Kommunikativa spelkort” har varit föremål för bland annat Sveriges kommunikatörers intresse. Om hur spelkorten blev till och upplägget kan du läsa här.

Johan Book
Johan Book
Johan Book driver Motivationsbyrån och är medie- och kommunikationsvetare (inriktning organisation och ledarskap) i grunden och har de senaste femton åren arbetat och fokuserat på att utveckla organisationers förmåga att gå från strategiskt beslut till uppnådd effekt. Med sin långa erfarenhet av internkommunikation och ledningskommunikation är han en flitigt anlitad rådgivare, föreläsare och utbildare i ämnet. Han lägger stor vikt vid ett kommunikativt ledarskap, framgångsrika strategigenomförande, prestation och en kontinuerlig uppföljning och återkoppling.

Lyssna på Johans medverkande i podden Health for Wealth eller läs Sveriges kommunikatörers intervju med Johan kring framgångsrika strategigenomföranden

Hjärtligt välkommen till ”Strategigenomföranden 2.0”!

/Johan och Henrik 🙂