Välkommen till Motivationsbyrån

Jag är smått galen i forskningsbaserat ledarskap, motiverade medarbetare och framgångsrika strategigenomföranden. Det kan låta tråkigt men genom att utgå från de metoder och teorier som har de starkaste vetenskapliga stödet maximeras sannolikheten att mina eller era utvecklingsinsatser ger önskat resultat. Och bara det är ju hur kul som helst. Och bra. Väldigt bra.

De senaste 15 åren som anställd har jag uteslutande arbetat med att utveckla organisationer genom bättre ledarskap, bättre kommunikation och framför allt bättre uppföljning. Något jag brunnit för sen första stund. Jag är också certifierad i ADKAR, världens mest etablerade förändringsmetodik.

Numera driver jag Motivationsbyrån och har en tydlig mission, att omvandla modern arbetspsykologiforskning till verklighet i arbetslivet och därigenom skapa ökad motivation, prestation och resultat.

Johan Book

Heja Sveriges arbetsliv, vi kan så mycket bättre

Undersökningar visar att 7-9 av 10 strategigenomföranden misslyckas, ledarskapet blir allt sämre, endast 16% av svenska medarbetare känner sig engagerade i sina arbeten, arbetsrelaterade sjukskrivningar ökar lavinartat och förtroendet för ledningsgrupper är i botten. Undersökningar och forskning visar att misslyckade strategigenomföranden och förändringsarbeten beror på bristen på kommunikation från närmsta chef och ledning. Detta vill Motivationsbyrån ändra på!

”Forskning visar att företag med engagerade anställda har mindre sjukfrånvaro, presterar bättre och är i snitt 22 procent mer lönsamma än sina likvärdiga konkurrenter”.Johan Book, Motivationsbyrån

Det ska vara enkelt och lättapplicerat

Med världens främsta forskning gällande arbetspsykologi kopplat till ledarskap, motivation och prestation i ryggen vill jag gå i bräschen för ett bättre ledarskap och förändringsförmåga. Detta för att i slutändan skapa effektivare och mer motiverade, konkurrenskraftiga och lönsamma organisationer.

Att utveckla organisationens ledarskap och kommunikation ska vara enkelt, lättapplicerat och roligt. Att faktiskt börja göra och omsätta både den teoretiska och praktiska kunskapen i praktiken, i jakten på effekten. För om vi inte börjar göra nytt kan vi inte förvänta oss något annat resultat än det vi fått innan.

Chefen är den bästa arenan för bättre prestationer

Forskningen visar obarmhärtigt att chefen är en av de allra viktigaste faktorerna i jakten på att skapa förutsättningar för den värdefulla motivationen hos medarbetarna. Motiverade och engagerade medarbetare är förenat med förbättrad arbetsprestation och ökat ekonomiskt resultat.

Forskning visar även att företag med engagerade anställda har mindre sjukfrånvaro, presterar bättre och är i snitt 22 procent mer lönsamma än sina likvärdiga konkurrenter. Då känns det onekligen dumt att inte satsa på att utveckla relationen mellan chef och medarbetare. Eller?

Är du modig och på tå?

Är du en modig organisation som både vill genomlysa din verksamhet och utveckla dina chefer, medarbetare och er förmåga att driva riktig förändring? Då är Motivationsbyrån kanske något för er?

Slå en signal på 072-585 09 30 eller mejla på johan.book@motivationsbyran.se så berättar jag mer om ledarskap, framgångsrika strategigenomföranden och effektiv internkommunikation.

Du kan också följa mig på sociala medier, länkarna hittar du i sidfoten nedan.