Lovar konsultbranschen för mycket?

I jakten på nya kunder och intäkter upplever jag att vi inom både ledarskaps- och organisationsutveckling, IT, digitalisering med flera lovar mer än vad vi kan hålla. På tok för mycket. Den forskning som finns till exempel gällande ledarskapsutveckling gällande externa utbildningar visar på få eller inga positiva effekter, de lovordade IT-systemen löser inte alla problem av sig själv och bara för att du väljer att digitalisera något innebär inte per automatik att något blir bättre och frälser din verksamhet och framtida konkurrenskraft.

Om konsultbranschen skulle innefattas av samma regelverk som läkemedelsbranschen, det vill säga att det vi erbjuder måste ge utlovad effekt, då skulle det inte finnas många aktörer kvar.

”Ett verktyg blir aldrig bättre än handen som håller det”

Nio av tio strategigenomföranden misslyckas och de vanligaste orsakerna till misslyckanden är kommunikation från närmsta chef samt kommunikation och förtroende för högsta ledning. Oavsett om du som organisation köper in världens bästa ledarskapsutveckling, världens bästa system eller världens tjusigaste processer så kommer det inte bli bättre än vad din organisation mäktar med att förverkliga.

Jag efterlyser för det första, i möjligaste mån, forsknings- och evidensbaserade metodiker och tillvägagångsssätt snarare än välpaketerade drömmar, fyllda med löften som kommer att bli svåra att infria. Och för det andra en transparens där vi som konsulter är tydliga mot kunden vad de faktiskt köper. En tydlighet med vilka krav det ställs på kunden för att nå önskad effekt. Att oavsett vad de köper så kommer det inte bli bättre än vad organisationen själva gör det.

Några exempel:

  1. Köper de en ledarskapsutbildning – det kommer inte bli bättre än vad organisationen målsätter, stöttar, uppmuntrar, följer upp och återkopplar den nya kunskapen och inspirationen hos individen.
  2. Köper de en systemlösning – systemet kommer inte bli bättre än vad organisationen mäktar med att ta hand om och förvalta. Få medarbetarna att vilja använda det, uppmuntra beteenden, visa på nytta, följa upp och vidta förbättringsåtgärder.
  3. Köper de en processkartläggning och processframtagande – det kommer inte att bli bättre än vad de förmår sina medarbetare att vilja arbeta enligt det nya, inte bara på kort sikt. Utan uthålligt under en längre period för att säkra det nya beteendet.

Ödmjukt, Johan