Hej chef! Är det något du har på hjärtat som du skulle vilja förmedla vidare till högsta ledning och styrelse?

Jag håller på att samla in information och synpunkter kring våra chefers arbetssituation och förutsättningar att vara en bra chef. Ytterst är det högsta ledning och styrelse som ansvarar för ett gott ledarskap och dit kopplat välmående och prestation.

Är det något du vill förmedla så gör det gärna via länken här (givetvis anonymt).

Svaren kommer att ligga till grund för mitt nästa kärleksbrev, ”Ett kärleksbrev till högsta ledning och styrelse”. Tillsammans kan vi påverka och skapa bättre förutsättningar för välmående och högpresterande organisationer.

/Johan 🙂