Frågorna alla företag borde ställa sig om de vill lyckas med sina strategiska förändringar

Oavsett om förändringen gäller strategiska beslut, processer, systemimplementeringar, nya arbetssätt, omorganisationer eller nya kundlöften så har de ofta en sak gemensamt – de kräver att dina medarbetare på ett eller annat sätt arbetar på ett annat sätt än de gjort innan. Det är ofta där strategiimplementeringar falerar, närmare bestämt 7-9 strategiska genomföranden misslyckas enligt flera undersökningar, bland annat McKinsey.

Främsta orsaker? Inget metodiskt tillvägagångssätt, ingen uppföljning, samt bristande kommunikation från närmsta chef och ledningsgrupp. Förändringar är svårt, uppenbarligen, men så mycket lättare om man vet hur man bör gå tillväga.

Här listar jag ett antal frågor du både bör ställa dig OCH bena ut OCH åtgärda för att lägga grunden för ett bra genomförande OCH för att uppnå dina effektmål (för dem har du väl tagit fram?)

1. Börja bygga grunden

 • Varför är förändringen nödvändig?
 • Finns det en logisk förklaring till förändringen? I dina medarbetares ögon
 • Hur ska du få dem att förstå nödvändigheten i att förändra?
 • Hur kan du kommunicera förändringen på ett trovärdigt och övertygande sätt?
 • Hur kan du stötta dina chefer i arbetet med att driva förändringen?
 • Hur ska du skapa förståelse ner på individnivå?
 • Hur ”lirar” det nya med er befintliga strategiska plan?
 • Hur ser det ut i slutändan? Är där en klar, tydlig OCH attraktiv vision/målbild?
 • Hur vet du när du gått i ”mål”? Vad är effektmålet?
 • Hur kan ni skapa en förståelse för individen hur det ser ut för denne när förändringen är i mål? Vilka är de positiva fördelarna för individen?

2. Få en tydlig bild av vilka förutsättningarna är (intressentanalys)

 • Är förändringen prioriterad i ledningsgruppen? På riktigt alltså?
 • Vilka är de viktigaste intressenterna? Vilka kommer att påverka och vilka kommer att påverkas?
 • Vad kommer faktiskt att förändras? För vem?
 • Vad ska de börja göra? Vad ska de sluta göra?
 • Finns där några som kommer att känna sig hotade? Vem och hur ska ni hantera dem?
 • Har medarbetarna den rätta kunskapen och verktygen för att ”leva det nya”?
 • Hur ser ledarskapet ut i din organisation? Är förändringsledarskapet bra? (P.S för att driva igenom förändringar krävs jäkligt bra ledarskap)
 • Vilka sponsorer/ambassadörer behöver ni? Var finns de?
 • Hur kan ni stötta de som är positivt inställda till förändringen? Hur kan ni omvända de negativa?

Här hittar du mer information om:Intressentanalys

3. Dags att planera

 • När och hur ska ni introducera förändringen?
 • Hur ska ni förstärka den? Se till att den lever vidare?
 • Hur ska ni kommunicera? Vem ska bära era budskap?
 • Hur kan ni involvera de som kommer att påverkas av förändringen?
 • Hur tar ni del av deras värdefulla synpunkter och åsikter? Hur anpassar ni ert arbete efter dem?
 • Hur ska ni stötta era chefer på bästa sätt under förändringsresan? Vilken support kommer de att behöva?
 • Vilken utbildning och support kommer medarbetarna att behöva?

Här hittar du mer information om:Kommunikationsplan

4. Hur fungerar det ni planerat och nu genomför?

 • Hur säkerställer ni att kommunikationen fungerar och ger ”rätt” effekt?
 • Progress? Hur mäter ni att ni tar er närmre era mål vad det gäller kunskap, attityd och förutsättningar hos era målgrupper?
 • Hur förstärker ni beteenden i ”rätt” riktning?
 • Hur hanterar ni förändringsmotståndet?
 • Vad lär ni er under resans gång? Vad fungerar? Vad fungerar inte?
 • Vad behöver ni korrigera utefter de data ni får in från era mätningar och hur arbetet fortskrider?

Här hittar du mer information om:Uppföljning av insatser

5. Få förändringen att ”fästa”

 • Hur kan ni göra så att förändringen blir en naturlig del i det fortsatta dagliga arbetet?
 • Har ni koll på de problem som finns?
 • Har ni en åtgärdsplan för de problem som finns?
 • Vem löser dem? När?
 • Vad har ni kvar att göra? Vad är nästa steg?

6. Lära för nästa förändring

 • Vad har ni lärt er av denna resa?
 • Erfarenheter att ta med in i nästa förändring

Vill du veta mer om lyckosamma förändringsresor? Ta del av ett metodiskt arbetssätt? Kontakta mig gärna så förklarar jag mer över ett möte.

Lycka till och ha en finfin dag!

/Johan 🙂

Frågor? Funderingar?
Mejla då på johan.book@motivationsbyran.se