Evidensbaserat och modernt kring ledarskap och strategiska genomföranden

Forskningen har konsekvent visat att hög grad av motivation och engagemang hos medarbetare är förenat med förbättrad arbetsprestation och resultat. Själv utgår jag främst från systematiska forskningsöversikter och meta-analyser, det vill säga att en stor mängd rapporter och undersökningar visar på samma sak, ett medelvärde. Om man skulle luta sina insatser på vad enbart enstaka rapporter säger skulle man i stort sett kunna hitta vad som helst. De forskare med störst evidensbas vars teorier och resultat jag främst utgår ifrån är:

Edward L. Deci & Richard Ryan, ”Self determination theory”
Edward Locke & Gary Latham, ”Goal setting theory”

Men även Bruce J. Avolio, Anders K Ericsson, Michael West, Farida Rasulzada, Francesca Gino och Avraham N. Kluger.

Forskningsbas
”Ju mer vi vet desto bättre beslut kommer vi att kunna ta.”Johan Book, Motivationsbyrån

Är inte forskning jäkligt tråkigt?

Genom att utgå från de metoder och teorier som har det starkast vetenskapliga stödet, vill jag maximera sannolikheten att era utvecklingsinsatser ger önskat resultat. Bara det känns ju kul. Riktigt kul.

Att alltid luta sig mot forskning och undersökningar kan låta jäkligt tråkigt men idag vet vi enormt mycket om vad som driver oss människor att prestera, trivas och må bra. Det gäller även det omvända, vad som får oss att bli ineffektiva, illojala och i värsta fall sjuka. Trots det präglas dagens arbetsliv av beteenden, strukturer och tillvägagångssätt som på inget sätt gynnar ökad motivation och prestation.

Vi försöker förtvivlat anpassa människorna efter påhittade organisationsstrukturer, arbetssätt och ledarskapsstilar istället för tvärtom. Att anpassa organisationerna och dess utmaningar efter hur dess medarbetare faktiskt fungerar och presterar. Så skapar vi sunda, effektiva, motiverade och högpresterande organisationer.

Vi har inte riktigt hängt med, men det är dags nu!


Hur kommer det sig egentligen att företag har samma människosyn och använder samma organisationsstrukturer och ledarskap som för 30-40 år sedan – trots att samhället, kommunikationen och synen på arbete har förändrats väldigt mycket sedan dess?

Jo, arbetslivet har inte hängt med i vad vi genom forskningen lärt oss genom åren. Och hur ska vi leda och motivera våra medarbetare i en mer kunskapsorienterad framtid där motivation allt mer handlar om inre drivkrafter snarare än yttre belöningar?

Det kommer att ställa ökade krav på ledarskapet och vi har enormt mycket kvar att lära, applicera och efterleva gällande just ledarskap, motivation och prestation. Jag hoppas du vill vara en av dem.

Låter det intressant?

Slå en signal på 072-585 09 30 eller mejla på johan.book@motivationsbyran.se så berättar jag mer om mina tjänster, verktyg, ledarskap, strategigenomförande och internkommunikation. Du kan också följa mig i sociala medier, länkar hittar du i sidfoten nedan.