Hej chef! Är det något du har på hjärtat som du skulle vilja förmedla vidare till högsta ledning och styrelse?

Jag håller på att samla in information och synpunkter kring våra chefers arbetssituation och förutsättningar att vara en bra chef. Ytterst är det högsta ledning och styrelse som ansvarar för ett gott ledarskap och dit kopplat välmående och prestation. Är det något du vill förmedla så gör det gärna via länken här (givetvis anonymt). Svaren kommer att ligga till grund …

Tio ledarskapsbeteenden som skiljer fantastiska chefer från medelmåttor!

Chefer och ledarskap, alltid på tapeten. Av olika anledningar. Just nu tyvärr av anledningen att ledarskapet i Sverige blir sämre och sämre. Medarbetarna blir mindre och mindre motiverade. Förtroendet för ledningsgrupperna är i botten. Tagna strategibeslut lyckas inte gå från beslut till handling och effekt. Att vara chef är inte lätt, speciellt inte när kostnadseffektivitetens (läs: besparingarnas och nedskärningarnas) vindar …

Frågorna alla företag borde ställa sig om de vill lyckas med sina strategiska förändringar

Oavsett om förändringen gäller strategiska beslut, processer, systemimplementeringar, nya arbetssätt, omorganisationer eller nya kundlöften så har de ofta en sak gemensamt – de kräver att dina medarbetare på ett eller annat sätt arbetar på ett annat sätt än de gjort innan. Det är ofta där strategiimplementeringar falerar, närmare bestämt 7-9 strategiska genomföranden misslyckas enligt flera undersökningar, bland annat McKinsey. Främsta orsaker? …