Frågorna alla företag borde ställa sig om de vill lyckas med sina strategiska förändringar

Oavsett om förändringen gäller strategiska beslut, processer, systemimplementeringar, nya arbetssätt, omorganisationer eller nya kundlöften så har de ofta en sak gemensamt – de kräver att dina medarbetare på ett eller annat sätt arbetar på ett annat sätt än de gjort innan. Det är ofta där strategiimplementeringar falerar, närmare bestämt 7-9 strategiska genomföranden misslyckas enligt flera undersökningar, bland annat McKinsey. Främsta orsaker? …

Lovar konsultbranschen för mycket?

I jakten på nya kunder och intäkter upplever jag att vi inom både ledarskaps- och organisationsutveckling, IT, digitalisering med flera lovar mer än vad vi kan hålla. På tok för mycket. Den forskning som finns till exempel gällande ledarskapsutveckling gällande externa utbildningar visar på få eller inga positiva effekter, de lovordade IT-systemen löser inte alla problem av sig själv och …